Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.8.2015.
Naziv radnog mjesta:stručni/a savjetnik/ca; Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog, tehničkog, biotehničkog ili ekonomskog smjera, - najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - znanje engleskog jezika, - poznavanje rada na PC-u.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 58", Zagreb, Radnička cesta 80.