Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Prema odredbi članka 61.a Zakona o državnim službenicima, osoba bez radnog iskustva može se primiti u državno tijela na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci).

Vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uračunava se u radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, koje je uvjet za prijam u državnu službu.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osoba može polagati državni stručni ispit.

Uvjeti i način izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa uređeni su Uredbom o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.