Smjernice za provedbu Etičkog kodeksa

Ministarstvo uprave, kao središnje tijelo nadležno za službeničke odnose, prati primjenu Etičkog kodeksa državnih službenika te, u okviru svog djelokruga rada, surađuje s povjerenicima za etiku i daje im upute i pojašnjenja vezana za provedbu Etičkog kodeksa.

Budući da se u praksi provedbe Etičkog kodeksa pokazalo da se povjerenici za etiku u pojedinim slučajevima, posebno pri rješavanju pritužbi, susreću s problemima u postupanju, Ministarstvo uprave izradilo je smjernice za provedbu Etičkog kodeksa. Smjernice su izrađene u suradnji s Etičkim povjerenstvom i povjerenicima za etiku, te se temelje na njihovim sugestijama i pitanjima koja su proizašla iz iskustva provedbe Etičkog kodeksa.