Povjerenik za etiku

Etičkim kodeksom državnih službenika (NN 40/11. i 13/12.) propisano je da u svim državnim tijelima čelnik tijela imenuje povjerenika za etiku iz reda državnih službenika.
 
Djelokrug rada povjerenika za etiku
 
Povjerenik za etiku:
  • prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu u kojem je imenovan
  • promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima
  • zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika državnog tijela u kojem je imenovan
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe
  • vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama
 
Na temelju postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe koji provodi povjerenik za etiku, čelnik tijela će u roku od 60 dana odgovoriti na pritužbu. Ukoliko podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom ili ga nije dobio u propisanom roku, može se obratiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom radnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi čije je sjedište pri Ministarstvu uprave, Maksimirska 63, Zagreb.