Izvješće o podnesenim pritužbama

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose jednom godišnje, a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, priprema izvješće o podnesenim pritužbama na neetično postupanje državnih službenika u državnim tijelima te ga objavljuje na svojoj web-stranici.