Uprava za službenički sustav

Uprava za službenički sustav obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
 
 • pravna pitanja službeničkog sustava,
 • sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • suradnju i kolektivno pregovaranje sa sindikatima državnih službenika i namještenika,
 • upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi;
 • upravljanje funkcionalnostima Registra zaposlenih u javnom sektoru i funkcionalnostima COP-a;
 • obavljanje poslova upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa,
 • izradu strateških dokumenata, praćenje stanja te predlaganje mjera i planova za unaprjeđenje službeničkog sustava,
 • surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike, provode izobrazbu ili jačaju suradnju u području službeničkog sustava;
 • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na primjenu etičkih načela i jačanje integriteta u državnoj službi te promicanje i unaprjeđenje sustava vrijednosti u državnoj službi;
 • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • odobravanje polaganja i organizaciju državnih stručnih ispita;
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.