Web aplikacija za poticanje mobilnosti službenika u javnoj upravi

Zakonom o državnim službenicima reguliran je institut premještaja službenika te je omogućeno premještanje službenika po potrebi službe iz jednog državnog tijela u drugo, kao i premještanje službenika iz državne u javnu službu i obratno (premještanje unutar javne uprave).

U svrhu racionalnijeg upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi, imajući u vidu Odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske te Odluku o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, potrebno je dodatno poticati korištenje instituta premještaja službenika u javnoj upravi, kao primarni način popunjavanja nepopunjenih radnih mjesta u tijelima/institucijama.
 
Kako bi ponuda nepopunjenih radnih mjesta u tijelima bila što transparentnija, odnosno kako bi se službenici mogli ponuditi za premještaj na što transparentniji način, otvorena je tzv. interesna grupa pod nazivom „HRM – upravljanje premještajima službenika“, u sklopu postojećeg alata za razmjenu dokumenata „CIRCA“.
Grupa služi za oglašavanje nepopunjenih radnih mjesta u tijelima/institucijama i za oglašavanje ponuda službenika, koji se načelno žele premjestiti u drugo tijelo/instituciju.
Pristup grupi odobrava se isključivo službenicima zaposlenima u javnoj upravi, a za realizaciju premještaja potreban je prethodni pisani sporazum čelnika tijela, odnosno javne službe.
 

Što je „CIRCA“?

CIRCA (Communication and Information Resource Centre Administrator) je web-aplikacija, razvijena od  strane Europske komisije, čiji se razvoj financirao iz članarine za IDABC (Interoperable Delivery of European e-Government Services to public Administrations, Businesses and Citizens). Prilagođena je potrebama javnih uprava, a omogućava sigurnu i brzu uslugu za dijeljenje podatkovnih resursa i dokumenata.
CIRCA softver je besplatan, „open source“ i javno dostupan svima na internetu.


Uvid u aplikaciju CIRCA
 


Što nudi interesna grupa „HRM- upravljanje premještajima službenika“?

  • Ponudu/profile službenika koji su zainteresirani za premještaj na drugo radno mjesto
  • Ponudu nepopunjenih radnih mjesta u javnoj upravi, koja se planiraju popuniti premještajem


Kako postati član grupe „HRM- upravljanje premještajima službenika“?

  • Službenik se mora registrirati u aplikaciju “CIRCA” (dobiti korisničko ime i lozinku)
  • Nakon registracije, službenik mora uputiti zahtjev za pristup grupi „HRM- upravljanje premještajima službenika“


Da li postoji obveza oglašavanja putem aplikacije?

Državna tijela nisu obvezna objavljivati slobodna radna mjesta putem ove aplikacije, kao što se niti službenici nisu obvezni stavljati u ponudu za premještaj. Riječ je isključivo o pomoćnom alatu, putem kojeg se može kontinuirano osiguravati potreban broj službenika s odgovarajućim kompetencijama, koji su već zaposleni u državnoj, odnosno javnoj službi.
Sva tijela trebala bi aplikaciju koristiti redovito, osobito prije raspisivanja javnog natječaja, kako bi provjerili da li u državnoj službi postoji službenik koji zadovoljava stručne uvjete radnog mjesta koje se želi popuniti.

Službenicima aplikacija može olakšati pronalazak novog radnog mjesta, koje bi za njih predstavljalo veći karijerni izazov, motiviralo ih i poticalo da budu kreativniji i učinkovitiji te samim time i zadovoljniji na radnom mjestu.
Što službenik mora učiniti ako želi pregledavati slobodna radna mjesta ili se staviti u ponudu za premještaj?

Ukoliko službenik želi samo pregledavati objavljena slobodna radna mjesta u tijelima/institucijama ili se ponuditi za premještaj, mora se registrirati u aplikaciju „CIRCA“, odnosno prijaviti u grupu „HRM – upravljanje premještajima službenika“.
Ako se službenik želi staviti u ponudu za premještaj, kako bi ga eventualno kontaktirala zainteresirana tijela/institucije, potrebno je da popuni Obrazac 2. u elektroničkom obliku, potpiše ga, skenira i pošalje u jedinicu za ljudske potencijale tijela u kojem je zaposlen, sa zahtjevom da se isti objavi u aplikaciji „CIRCA“, grupi „HRM – upravljanje premještajima službenika“.