Strategija razvoja ljudskih potencijala

Strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje 2010.-2013., (u daljnjem tekstu: Strategija) usvojena je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 30. prosinca 2009. godine. Svrha ove Strategije je razvoj ljudskih potencijala putem unaprjeđenja sustava izobrazbe te sustava zapošljavanja i zadržavanja kvalitetnih službenika.

Vlada Republike Hrvatske je 22. travnja 2010. godine usvojila  i Akcijski plan Strategije koji kroz četverogodišnje razdoblje definira: 5 općih i 30 specifičnih ciljeva, 129 aktivnosti te pokazatelje uspješnosti, početak i kraj  provedbe aktivnosti i provedbena tijela odgovorna za svaku aktivnost u području razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi.

Namjera je poslovnu praksu državnih tijela u Republici Hrvatskoj učiniti takvom da u potpunosti funkcioniramo kao  moderna i učinkovita državna uprava koja pruža kvalitetne usluge svojim korisnicima kroz:  
 
  • unaprijeđen sustav izobrazbe državnih službenika i ugradnju kompetencijskog okvira u sve ključne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima,
  • razvoj i provedbu programa izobrazbe za trenere iz područja borbe protiv korupcije i povećanjem dostupnosti te i svih drugih vrsta izobrazbe na središnjoj i regionalnoj razini,
  • pojednostavljenje i skraćenje postupka zapošljavanja,
  • razvoj metoda privlačenja i zadržavanja stručnih državnih službenika,
  • razvoj programa zbrinjavanja službenika koji nemaju potrebne kompetencije za obavljanje poslova u državnim tijelima,
  • poticanje veće otvorenosti u radu državnih tijela,
  • proširenje i dodatno definiranje kriterija ocjenjivanja rada i učinkovitosti,
  • uspostavu jedinstvene baze podataka o strukturi i kompetencijama državnih službenika.

Vlada Republike Hrvatske je 26. srpnja 2012. godine usvojila Izmjene Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi 2010.-2013. za period 2012.-2013.

Ministarstvo uprave zaduženo je za koordinaciju provedbe svih aktivnosti Akcijskog plana Strategije i Izmjena Akcijskog plana Strategije za period 2012.-2013.