Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave uređuje se uredbom Vlade.

Uredbom Vlade uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica tijela državne uprave i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti tih jedinica, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad tijela državne uprave.

Zajednička načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave propisana su Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 154/11 , 17/12 i 118/16).

Unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave u županijama uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (NN 40/12, 51/12 i 90/13).