Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
 
 • izborni sustav na državnoj i lokalnoj razini, 
 • financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe,
 • predlaganje usklađivanja propisa iz djelokruga Uprave sa standardima i praksom Europske unije i ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina koja su propisana Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim zakonima
 • sustav i ustrojstvo državne uprave;
 • unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave;
 • izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području sustava i ustrojstva državne uprave i praćenje njihove provedbe;
 • provođenje upravnog nadzora;
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje sustava i ustrojstva državne uprave;
 • izradu analiza, izvješća te strateških dokumenata
 • sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • upravni nadzor u području sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • nadzor zakonitosti općih akata, zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.