Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu

U svrhu praćenja i koordinacije razvoja državne informacijske infrastrukture i pripreme izvješća Vladi Republike Hrvatske, 28. travnja 2016. godine osnovano je Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 41/16, NN 45/16, NN i 65/16).

Vijeću za državnu informacijsku infrastrukturu predsjedava predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a članovi su čelnici središnjih tijela državne uprave i stručne IKT zajednice.

Vijeće ima sljedeće zadaće:
 
  • praćenje i davanje preporuka za provođenje investicija u informacijske tehnologije u središnjim tijelima državne uprave i drugim korisnicima sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i korisnicima izvanproračunskih sredstava ako vrijednost tih investicija prelazi 2,5 milijuna kuna;
  • praćenje politike javnih nabava investicija u informacijske tehnologije u središnjim tijelima državne uprave i drugim korisnicima sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i korisnicima izvanproračunskih sredstava;
  • predlaganje Vladi Republike Hrvatske mjera i aktivnosti za unaprjeđenje investicija u informacijske tehnologije u središnjim tijelima državne uprave i drugim korisnicima sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i korisnicima izvanproračunskih sredstava;
  • razmatranje prijedloga strateških, planskih i provedbenih akata primjene informacijske i komunikacijske tehnologije s ciljem unaprjeđenja elektroničkih javnih usluga;
  • praćenje provođenja projekata državne informacijske i komunikacijske infrastrukture te davanje preporuke o spajanju istovrsnih projekata upisanih u javnom Registru za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (Registar ProDII);
  • ocjenjivanje ciljeva i mogućnosti razvitka državne informacijske infrastrukture; ocjenjivanje postignute kvalitete i dostupnosti informacijskih usluga;
  • poticanje razvitka i istraživanja u području informacijskih tehnologija u javnom sektoru;
  • davanje preporuka za budući razvoj državne informacijske infrastrukture s posebnim naglaskom na sigurnost državne informacijske infrastrukture;
  • unaprjeđenje pravnog okvira za razvoj elektroničke uprave;
  • ostale zadaće koje se odnose na unaprjeđenje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u javnom sektoru.