Povjerenstvo za koordinaciju informatizacije javnog sektora

U mandatu Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015. organizacijski su spojeni Ministarstvo uprave i Središnji državni ured za e-Hrvatsku čime su u nadležnost ministarstva dodani i poslovi informatizacije i modernizacije. Na taj  način su spojene dvije do tada odvojene cjeline: reforma državne uprave i informatizacija, koje ne mogu jedna bez druge. Nadalje, Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2011.-2015. godine, u dijelu reforme javne uprave, ima za cilj uspostavu  nove javne uprave koja će postati učinkovit servis građana i poslovnih subjekata.

U tom pravcu, Vlada Republike Hrvatske je osnovala Povjerenstvo za koordinaciju informatizacije javnog sektora, koje čine najviši dužnosnici Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom usmjeravanja razvoja i koordinacije svih poslova i projekata primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u javnom sektoru, a s ciljem racionalizacije sustava i povećanja kvalitete javnih usluga.