Aktualni projekti

Uprava za e-Hrvatsku provodi nekoliko projekata kao što su: HITROnet, Programi EU, Digitalni plan za Europu, e-Građani te projekti Radne skupine za temeljne registre i elektroničku razmjenu podataka.