Uprava za modernizaciju javne uprave - e-Hrvatska

Sadržaj

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (NN 60/17)
Objava

05.11.2015.

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske