Uprava za modernizaciju javne uprave - e-Hrvatska

Sadržaj

Uredba o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (NN 134/14)
Objava

05.11.2015.

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske