Uprava za e-Hrvatsku

Uprava za e-Hrvatsku obavlja poslove koji se odnose na:
 
 • razvitak informacijskog sustava državne uprave;
 • uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave;
 • racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave;
 • povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu;
 • donošenje tehničkih i normizacijskih pravila uporabe informatičke opreme u tijelima državne uprave;
 • donošenje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvitka i primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • te obavljanje objedinjene nabave informatičkih resursa za tijela državne uprave;
 • praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave;
 • sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj;
 • promicanje i sustavno unaprjeđivanje izgradnje umrežene infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima,
 •  koordinaciju razvitka i primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u sustavima elektroničke uprave, elektroničkog obrazovanja, elektroničkog zdravstva, elektroničkog poslovanja i drugim srodnim područjima
 • koordinaciju pripreme i provedbe operativnih programa za koje je Ministarstvo imenovano Upravljačkim tijelom;
 • priprema dokumentaciju za korištenje pretpristupnih programa, strukturnih fondova, ostalih relevantnih programa Europske unije, kao i fondova, programa relevantnih međunarodnih institucija i država članica Europske unije.