Odnos s drugim tijelima

Upravna inspekcija, u obavljanju poslova iz svog djelokruga, surađuje s tijelima državne uprave, a osobito s inspekcijskim službama s ciljem osiguranja provedbe obuhvatnijih i učinkovitijih nadzora.

Po ocjeni postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela, počinjenje prekršaja ili povrede službene dužnosti, upravni inspektor inicira pokretanje odgovarajućeg postupka.

Po utvrđenju postojanja pretpostavki za poništenje ili ukidanje upravnog akta, upravni će inspektor predložiti nadležnom tijelu provedbu postupka radi poništenja odnosno ukidanja upravnog akta.