Samostalni sektor za provedbu Strategije razvoja javne uprave, programe i projekte

Samostalni sektor za provedbu Strategije razvoja javne uprave, programe i projekte obavlja stručne i administrativne poslove:
 
  • u vezi s organizacijom i provedbom aktivnosti predviđenih u okviru Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije;
  • sudjeluje u pripremi i praćenju provedbe Nacionalnog programa reformi kroz Europski semestar;
  • prati utjecaje provedbe resornih javnih politika, strateških dokumenata i propisa na sustav javne uprave u Republici Hrvatskoj;
  • prikuplja i obrađuje podatke o provedbi reforme javne uprave i drugih podataka iz područja javne uprave za potrebe drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva;
  • prikuplja, objedinjava i sistematizira službene podatke o javnoj upravi u Republici Hrvatskoj, o sustavima javne uprave te o reformskim inicijativama, projektima i inovacijama u području javne uprave u zemljama EU i drugim zemljama;
  • surađuje s međunarodnim institucijama te uspostavlja i unaprjeđuje suradnju sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i udrugama te međunarodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj koje se bave javnom upravom;
  • obavlja stručne poslove vezane uz pripremu, izradu, provedbu, nadzor i koordinaciju projekata Ministarstva financiranih iz različitih izvora uključujući, između ostalog, programe EU, međunarodne financijske institucije te bilateralne izvore financiranja kojima je korisnik Ministarstvo;
  • koordinira poslove vezane uz transnacionalnu suradnju financiranu sredstvima EU te pružanje razvojne pomoći koju Ministarstvo osigurava drugim zemljama uključujući i pripremu i praćenje provedbe twinning projekata financiranih sredstvima EU;
  • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.