Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja stručne i administrativne poslove za ministra i zamjenika ministra u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka i protokolarnih poslova;
 
  • priprema nastupe ministra i zamjenika ministra u sredstvima javnog informiranja te u tome dijelu usko surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva;
  • obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Ministarstva u medijima;
  • obavlja poslove prevođenja;
  • koordinira poslove u vezi sa sjednicama i radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora;
  • koordinira poslove međunarodne suradnje za potrebe Ministarstva;
  • obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu;
  • zaprima predstavke i pritužbe građana te postupa po istima,
  • obavlja druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i zamjenika ministra.