Ustrojstvo državne uprave i struktura upravljanja

Ustrojstvo državne uprave

Tijela državne uprave su:
 
  • ministarstva,
  • središnji državni uredi,
  • državne upravne organizacije i
  • uredi državne uprave u županijama.
 
Ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije su središnja tijela državne uprave. Uredi državne uprave u županijama su prvostupanjska tijela državne uprave. Uredi državne uprave u županijama obavljaju poslove državne uprave na području županije u kojoj su osnovani. U svakoj županiji osnovan je jedan ured državne uprave.
 

Struktura upravljanja

Upravljanje u tijelima državne uprave propisano je Zakonom o sustavu državne uprave. Način upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u tijelima državne uprave određuje se uredbom Vlade kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave.