Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Zastupnici u Hrvatski sabor biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Redoviti izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju se svake četvrte godine.
Zastupnici u Hrvatski sabor biraju se po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijskom glasovanju. Birači mogu glasovati samo za jednu listu kandidata. Birač na glasačkom listiću može označiti jednog kandidata koji ima prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je glasovao (preferirani glas).
Preferencijsko glasovanje ne odnosi se na glasovanje za iszbor zastupnika nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina biraju zastupnike u Hrvatski sabor pojedinačnim izborom.
 

Raspisivanje izbora

Izbore za zastupnike u Hrvatski sabor raspisuje predsjednik Republike Hrvatske. Dan provedbe izbora određuje se odlukom o raspisivanju izbora. Dan provedbe izbora je neradni dan. Od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, pa do dana izbora za zastupnike, mora proteći najmanje 30 dana.
 

Aktivno i pasivno biračko pravo

Zastupnike u Sabor biraju, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina života.
Za zastupnika može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života.
 

Kandidiranje

Pravo predlaganja stranačkih lista za izbor zastupnika u Sabor imaju:
 
  • političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj
  • birači.

Listu za izbor zastupnika u Sabor može samostalno predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista).

Ukoliko birači predlažu kandidacijske liste za pravovaljanost prijedloga liste izborne jedinice za izbor zastupnika u Sabor potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa birača.
 

Pravo pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u Hrvatskom saboru

Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih ma­njina prava na zastupljenost u Hrvatskom saboru. Pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika u Sabor u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika u Sabor. Pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika u Sabor. Pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor. Pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor. Pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor.
 

Izborna promidžba

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.

Na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata  te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Tijela za provođenje izbora

Tijela koja provode izbore za zastupnike u Sabor su:
  • Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske,
  • izborna povjerenstva izbornih jedinica,
  • gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori.


Provođenje izbora

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko konzularnih predstavništava Republike Hrvatske. Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. U sjedištima  diplomatsko-konzularnih predstavništava glasovanje traje dva dana s time da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj. Birališta se zatvaraju u devetnaest sati. Rezultate izbora za zastupnike Sabora utvrđuje Državno izborno povjerenstvo.
 

Nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora

Ustavnost i zakonitost izbora nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske koji rješava i izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova, odlučujući u povodu žalbe na rješenje nadležnoga izbornog povjerenstva.