Izbori za predsjednika Republike Hrvatske

Predsjednik Republike Hrvatske bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava neposredno na izborima, tajnim glasovanjem na mandat od pet godina. Odluku o raspisivanju izbora donosi Vlada Republike Hrvatske.
 

Raspisivanje izbora

Izbore za predsjednika Republike Hrvatske raspisuje Vlada Republike Hrvatske u roku koji omogućava da se oni obave najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije isteka mandata.

U slučaju smrti, ostavke ili kad Ustavni sud utvrdi prestanak mandata, izbore za predsjednika Republike Hrvatske raspisuje Vlada Republike Hrvatske tako da se oni mogu obaviti u roku od 60 dana od dana kad je bivši predsjednik prestao obavljati dužnost.
 

Aktivno i pasivno biračko pravo

Predsjednika Republike Hrvatske biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina.
Za predsjednika Republike Hrvatske mogu biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina.


Kandidiranje

Kandidate za predsjednika Republike Hrvatske mogu predlagati:
  • registrirane političke stranke
  • birači pojedinačno ili skupno.
Kandidati moraju prikupiti najmanje 10.000 potpisa birača koji podržavaju njegovu kandidaturu. Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata.
Prijedlozi kandidata za predsjednika Republike Hrvatske moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će u roku od 48 sati od isteka tog roka objaviti listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.
 

Izborna promidžba

Od dana objave liste kandidata  pa do 24 sata prije dana izbora, svi kandidati za predsjednika Republike Hrvatske imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu promidžbu. Na dan izbora kao i 24 sata koji prethode zabranjena je svaka promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.
Kandidat za predsjednika Republike koji na izboru dobije najmanje 10% glasova, ima pravo na jednaku naknadu troškova izborne promidžbe. Visinu naknade utvrđuje Vlada Republike Hrvatske najkasnije 30 dana prije dana izbora.
 

Tijela za provođenje izbora

Tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, općinska izborna povjerenstva, gradska izborna povjerenstva, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba te birački odbori.
 

Provođenje izbora

Glasovanje za izbor predsjednika Republike Hrvatske obavlja se na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i na biračkim mjestima u sjedištima hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava i inozemnih ureda. Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. U 19 sati zatvara se biralište.
Rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske utvrđuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.
Predsjednik Republike Hrvatske bira se većinskim izbornim sustavom. Za predsjednika Republike Hrvatske izabran je onaj kandidat koji na izborima dobije više od 50 posto glasova birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije u prvom izbornom krugu potrebnu većinu, daljnji izbor se provodi u drugom izbornom krugu.
 

Nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora

Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za predsjednika Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.