Europska građanska inicijativa

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 26. travnja 2013. godine donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi, koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Zakonom su, za potrebe provedbe Uredbe, određena nadležna tijela.

Za izdavanje potvrde i provjeru usklađenosti sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori nadležna tijela su Ministarstvo uprave i Zavod za sigurnost informacijskih sustava. Za koordinaciju procesa provjere izjava o potpori i za izdavanje potvrde o broju valjanih izjava o potpori nadležno tijelo je Ministarstvo uprave. Za  nadzor nad provedbom Uredbe u području zaštite osobnih podataka, nadležna je Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Kao sekundarni izvor prava Europske unije, Uredba je s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji  neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj. Uredbom se uređuje oblik sudjelovanja javnosti u oblikovanju europskih javnih politika, tzv. europska građanska inicijativa koja omogućuje jednom milijunu državljana znatnog broja država članica Europske unije da izravno zatraže Europsku komisiju da predloži za njih relevantnu zakonodavnu inicijativu u području nadležnosti Europske unije.