Izbori u Republici Hrvatskoj

Ustav Republike Hrvatske osigurava svakom državljaninu Republike Hrvatske koji je navršio 18 godina života opće i jednako biračko pravo. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Danom stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji stupaju na snagu pojedine odredbe Promjene Ustava (koja je u Hrvatskom saboru usvojena 16. lipnja 2010. godine) temeljem kojih su državljani Republike Hrvatske građani Europske unije i jamči im se aktivno i pasivno biračko pravo na izborima u Europski parlament i na lokalnim izborima u drugoj državi članici, sukladno propisima te države članice.

Jednako tako, danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupa na snagu Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem kojeg će državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori imati pravo birati članove predstavničkog tijela te jedinice i kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice.

U izborima za Hrvatski sabor i predsjednika Republike ostvarivanje biračkog prava Republika Hrvatska osigurava i svojim državljanima koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica tako da mogu glasovati i u državama u kojima se nalaze ili na koji drugi način određen zakonom.

Izbori u Republici Hrvatskoj se odvijaju na dvije razine:
 
  • državna razina
  • lokalna razina

Na državnoj razini se svake četiri godine održavaju izbori za zastupnike u Hrvatski sabor a svakih pet godina izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

Na lokalnoj razini svake četiri godine provode se redoviti izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba.
Istodobno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se i redoviti izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina, prema propisanim uvjetima, pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru te u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pripadnici nacionalnih manjina, prema propisanim uvjetima, biraju i svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.