1. sjednica Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora

Preduvjeti za razvoj elektroničkih usluga su:
 
  • koordinacija i nadzor projekata primjene informacijske i komunikacijske tehnologije;
  • usvajanje standarda za elektroničku komunikaciju;
  • uspostava zajedničke informacijske i komunikacijske infrastrukture;
  • uspostava jedinstvenog sustava za razmjenu podataka;
  • uspostava središnjeg sustava za identifikaciju i autentikaciju za pristup elektroničkim uslugama;
  • stvaranje pravnog okvira za razvoj elektroničke uprave,

U tu svrhu, osnovane su radne skupine s projektnim zadacima: