Matični uredi u RH

Ovdje donosimo pregled sjedišta matičnih ureda u Republici Hrvatskoj, u svim uredima državne uprave u županijama, njihovim ispostavama i Gradu Zagrebu, s naznakom matičnog područja za koje matični ured vodi državne matice, radno vrijeme, broj telefona i ime i prezime matičara. 

Matični uredi u RH