Državne matice

Državne matice su evidencija o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti i drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom.

Državne matice vode se za svako naseljeno mjesto po matičnim područjima.

Poslove osobnih stanja građana obavljaju uredi državne uprave u županijama, odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, a državne matice neposredno vode državni službenici-matičari.
 

Matičarstvo

 • Zakon o državnim maticama (NN 96/93 i 76/13 )
 • Obiteljski zakon (NN 103/15)
 • Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (NN 26/08)
 • Uredba o područjima matičnih ureda(NN 2/98)
 • Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (NN 91/13)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (NN 67/17)
 • Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 67/17)
 • Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (NN 46/11)
 • Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (NN 48/94)
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17)
 • Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti (NN 10/74)


Upravni postupak

 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)


Osobno ime

 • Zakon o osobnom imenu (NN 118/12)


Zaštita osobnih podataka

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03118/06 i 41/08130/11, 106/12-pročišćeni tekst)
 • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04)


Pravo na pristup informacijama

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)


Državljanstvo

 • Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/9170/9128/92113/93 i 4/94-ispravak odluke USRH, 130/11 i 110/15)
 • Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (NN 113/16, 9/17)


Osobni identifikacijski broj

 • Zakon o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08)
 • Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (NN 1/09117/10, 125/13, 31/15 i 1/17)


Matični broj


Legalizacija isprava i međunarodni ugovori

 • Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (NN 53/91, 88/01)
 • Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (NN 53/91)


Višestrani ugovori

 • Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Službeni list FNRJ 10/1965, tekst Konvencije objavljen u Međunarodni ugovori NN, 11/11)
 • Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori 1967. godine)
 • Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 8/1991)
 • Bečka konvencija o konzularnim odnosima (Međunarodni ugovori NN, 12/93)
 • Konvencija o pravima djeteta (Službeni list SFRJ 15/1990)
 • Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (NN Međunarodni ugovori 04/05)
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN Međunarodni ugovori 18/97)


Dvostrani ugovori

 • Ugovor s Alžirom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 31. 03. 1982.
 • Ugovor s Austrijom o uzajamnom pravnom prometu od 16. 12. 1954.
 • Ugovor s Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 24. 09. 1971.
 • Sporazum s Vladom Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 26. 02. 1996.
 • Ugovor s Bugarskom o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. 03. 1956.
 • Ugovor s Ciprom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 19. 09. 1984.
 • Ugovor s Češkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s Francuskom o izdavanju isprava o osobnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. 10. 1969.
 • Ugovor s Irakom o pravnoj suradnji od 1987. godine
 • Ugovor s Grčkom o uzajamnim pravnim odnosima od 18. 06. 1959.
 • Ugovor s Italijom o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03. 12. 1960.
 • Ugovor s Libijom o konzularnim odnosima od 01. 07. 1981.
 • Ugovor s Mađarskom o uzajamnom pravnom prometu od 07. 03. 1968.
 • Ugovor s Republikom Makedonijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima iz 1995.
 • Ugovor s Mongolijom o pružanju pravne pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima 08. 06. 1981.
 • Ugovor s Poljskom o pravnom prometu u građanskim i kaznenim stvarima od 06. 02. 1960.
 • Ugovor s Rumunjskom o pravnoj pomoći od 18. 10. 1960.
 • Ugovor sa Slovačkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s republikom Slovenijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 07. 02. 1994.
 • Ugovor sa Srbijom i Crnom Gorom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 15. 09. 1997.
 • Ugovor s Rusijom o pravnoj pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 24. 02. 1962.
 • Ugovor s Turskom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 10. 02. 1999.
 • Ugovor sa Svetom Stolicom o suradnji na području odgoja i kulture od 1997.