Projekt e-Pristojbe

Ove godine se intenzivno radi i na sustavu e-Pristojbe. Sustav će biti jedna od zajedničkih horizontalnih komponenti koji će omogućiti elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada, a u kasnijim fazama omogućit će se i plaćanje ostalih tipova pristojbi (sudskih, javnobilježničkih, turističkih...). 

Krajnjem korisniku će se omogućiti da jednom uplatom plati ukupnu cijenu usluge koja će putem sustava biti distribuirana na dijelove i subjekte kojima pripada prema važećim propisima. Sustav e-Pristojbe povećat će dostupnost i naplatu javnih usluga te upravljanje istim. Ujedno, postiže se postupna zamjena klasičnih biljega i minimizira se njihova upotreba.

Projektom će omogućiti uskoro i kartično plaćanje upravnih pristojbi i naknada u svim Uredima državne uprave u županijama.

Planirano je prve elektroničke usluge u sustav integrirati tijekom jeseni 2019. godine kada bi imali i nove rezultate, odnosno vidljive rezultate projekta prema građanima i poslovnim subjektima.  Tijekom 2020. i kroz prvu polovicu 2021. za vrijeme trajanja projekta bit će omogućeno uključivanje usluga čije plaćanje ide u korist Državnog proračuna te izrada izvještajnog sustava.

Za uspostavu ovog sustava predviđeno je 50 milijuna kuna, od čega su do 85 posto bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Ukupna vrijednost projekta: 50.523.857,45 HRK

EU sufinanciranje projekta: 85 posto bespovratnih sredstava

Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 26. rujna 2018.

Trajanje provedbe aktivnosti: 37 mjeseci

Nositeljice projekta: državna tajnica Katica Prpić i pomoćnica ministra Zrinka Bulić

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Luša, tel: 01 2357 527

 Europska unija - Europski fond za regionalni razvoj