Projekt e-Pristojbe


UP.04.1.1.14.0001

Korisnik: Ministarstvo uprave

Partner na projektu: Financijska agencija – FINA
 
Sustav e-Pristojbe jedna je od zajedničkih horizontalnih komponenti koji omogućava elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada, a ovisno o ispunjenim pravnim preduvjetima, i plaćanje ostalih tipova pristojbi (sudskih, javnobilježničkih,turističkih i ostalih). 
Krajnjem se korisniku omogućava da jednom uplatom plati ukupnu cijenu usluge koja će putem sustava biti distribuirana na dijelove i subjekte kojima pripada prema važećim propisima. Sustav e-Pristojbe povećava dostupnost i naplatu javnih usluga te upravljanje istim. Ujedno, postiže se postupna zamjena klasičnih biljega i minimizira se njihova upotreba.
Projektom se omogućava i kartično plaćanje upravnih pristojbi i naknada za usluge središnjih tijela državne uprave koje pružaju Uredi državne uprave u županijama, odnosno nakon 1. siječnja 2020. i same Županije kojima se povjeravaju poslovi Ureda državne uprave.
Prve elektroničke usluge integriraju se u sustav do kraja 2019. godine. 
Tijekom trajanja projekta, 2020. godine te u prvoj polovici 2021. godine omogućuje se uključivanje usluga čije plaćanje ide u korist Državnog proračuna te izrađuje izvještajni sustav.

Ukupna vrijednost projekta: 50.523.857,45 HRK
 
Bespovratna sredstva: 50.523.857,45 HRK

Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 26. rujna 2018.

Razdoblje provedbe projekta: 26.9.2018. –  26.10.2021.

Za više informacija možete se obratiti na e-pristojbe@uprava.hr
 

 
                                                                           
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva uprave.