Ugovor o stručnom osposobljavanju

Prava, obveze i odgovornosti uređuju se ugovorom između državnog tijela i osobe koja se prima na stručno osposobljavanje.

Ugovorom se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po jedan primjerak zaključenog ugovora o stručnom osposobljavanju državno tijelo dužno je u roku od 15 dana od dana zaključenja dostaviti Ministarstvu uprave i nadležnoj službi za zapošljavanje.