Planovi prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu:

1. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu