Plan prijama i ogledni primjerak

Plan prijma na stručno osposobljavanje donosi čelnik državnog tijela nakon stupanja na snagu državnog proračuna Republike Hrvatske za kalendarsku godinu za koju se plan donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave i Ministarstva financija.

Planom prijma na stručno osposobljavanje utvrđuje se:
 
 • kalendarska godina za koju se plan donosi,
 • popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje,
 • broj osoba koje se planira primiti,
 • potreban stupanj obrazovanja i struka osobe koja se prima na stručno osposobljavanje.

Radi razmatranja mogućnosti državnog tijela za provedbu stručnog osposobljavanja za rad, državno tijelo treba dostaviti Ministarstvu uprave podatke o:
 
 • ukupnom broju radnih mjesta utvrđenih uredbom o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela i broj zaposlenih na tim radnim mjestima,
 • broju osoba koje su već primljene na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,
 • popis državnih službenika s odgovarajućim kompetencijama za neposrednu provedbu stručnog osposobljavanja primljenih osoba,
 • drugim okolnostima koje utječu na mogućnosti državnog tijela za provedbu predloženog stručnog osposobljavanja.

Plan prijma na stručno osposobljavanje objavljuje se na:
 
 • web-stranici državnog tijela koje je plan donijelo,
 • web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose i
 • web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.