Izbor kandidata

Izbor kandidata provodi se u suradnji s nadležnom službom za zapošljavanje. U nastavku se daje pregled temeljnih dužnosti državnog tijela i nadležne službe za zapošljavanje u provedbi toga postupka:

Državno tijelo na temelju plana prijama:
 
  • dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje prijavu potrebe za odabir kandidata – nezaposlenih osoba koji ispunjavaju uvjete za stručno osposobljavanje,
  • zaprima prijave kandidata, nakon objave javnog poziva za podnošenje prijava,
  • provjerava postojanje zapreka za prijam kandidata utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Nadležna služba za zapošljavanje:
 
  • objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (ako su osigurana financijska sredstva),
  • provjerava podatke prijavljenih kandidata u službenoj evidenciji (o statusu osoba i ispunjavanju uvjeta za prijam);
  • na zahtjev državnog tijela može provesti postupak profesionalne selekcije kandidata.

Kandidati podnose prijave s potrebnom dokumentacijom državnom tijelu u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva.

Na temelju provedenog postupka izbora, čelnik državnog tijela donosi odluku o izboru kandidata, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima profesionalne selekcije kandidata ako je provedena.