Planovi prijma za 2013. godinu

  1. Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2013. NN 5/2013. od 11.01.2013.
  2. Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade RH za 2013. godinu NN 50/13 od 29.04.2013.
  3. Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela za 2013. godinu NN 62/13 od 24.05.2013.
  4. Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade RH za 2013. godinu NN 76/13 od 21.06.2013.
  5. Plan prijama u državnu službu u Državni ured za reviziju za 2013. godinu NN 86/13 od 05.07.2013. godine
  6. Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade RH za 2013. godinu NN 128/13 od 23.10.2013.