Tumačenja Komisije

Tumačenja Komisije imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita i svim potpisnicima ovog Ugovora, koji su se dužni pridržavati danog tumačenja.
Tumačenja zajedničke komisije objavit će se na web-stranici Ministarstva uprave.