Komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora

Ugovorne strane Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike imenuju zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora. Komisija ima sedam članova od kojih svaka strana imenuje tri člana, a sedmog pridruženog člana imenuje dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji na sjednicama sudjeluje samo u slučaju kada članovi Komisije ne mogu donijeti odluku većinom glasova.
Sjedište Komisije je pri Ministarstvu pravosuđa i uprave u Zagrebu, Maksimirska 63.
Komisija donosi poslovnik o radu.
Sve odluke komisija donosi većinom glasova.
Ugovorne strane (uključujući državna tijela i podružnice sindikata) mogu komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje ovog Ugovora.
Službenici i namještenici mogu komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje ovog Ugovora isključivo putem popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu Kolektivnog ugovora, a čiji obrazac se može preuzeti u WORD formatu na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave:

Upiti se na propisanom obrascu mogu dostaviti na mail adresu: kolektivni.ugovor@mpu.hr
Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Komisije prema redoslijedu primitka.