Obavijesti

Poštovani kandidati
 
obavještavamo Vas da je promijenjeno vrijeme polaganja državnog ispita za Ispitne rokove od 9. lipnja do 30. lipnja 2020. godine na način da će se polaganje ispita za sve kandidate održati u Ministarstvu uprave s početkom u 16:00 sati. Iznimka se odnosi jedino na Ispitne rokove 20. lipnja i 27. lipnja 2020. godine za koje je vrijeme početka polaganja Ispita u 8:30 sati.
 
Sve Ispitne rokove možete vidjeti na poveznici https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/drzavni-strucni-ispit-789/raspored-polaganja-drzavnog-strucnog-ispita/14763