3. Uprava za službenički sustav

3.1. Sektor za službeničke odnose
 
Sektor za službeničke odnose obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravna pitanja službeničkog sustava, sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Sektor također obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi te upravljanje funkcionalnostima Registra zaposlenih u javnom sektoru i funkcionalnostima COP-a, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Sektoru za službeničke odnose, ustrojavaju se:
3.1.1. Služba za službeničko zakonodavstvo
3.1.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi.
 
 
3.1.1. Služba za službeničko zakonodavstvo
 
Služba za službeničko zakonodavstvo, među ostalim, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravna pitanja službeničkog sustava, sustav plaća državnih službenika i namještenika, kao i službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Služba izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja službeničkih odnosa te daje stručna mišljenja i objašnjenja o pitanjima provedbe svih propisa iz područja službeničkih odnosa. Nadalje, Služba daje prethodne suglasnosti na pravilnike o unutarnjem redu tijela državne uprave i ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa, kao i poslove nadzora nad općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području službeničkih odnosa.
 
3.1.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi
 
Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi, među ostalim, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi te upravlja funkcionalnostima Registra zaposlenih u javnom sektoru u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala te COP-a. Također obavlja analitičke poslove i izradu izvješća o broju i strukturi zaposlenih u državnoj službi te prati i analizira podatke iz Registra zaposlenih u javnom sektoru; Služba izrađuje planove prijma u državnu službu i pruža stručnu pomoć državnim tijelima u provedbi postupaka iz područja upravljanja ljudskim potencijalima. Nadalje, Služba obavlja poslove nadzora nad raspisivanjem i provedbom javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. te na mrežnoj stranici Ministarstva objavljuje javne natječaje za prijam u državnu službu i interne oglase u državnoj službi, pozive za testiranje te rješenja o prijmu u državnu službu. Služba obavlja i poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokrug.