Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave (NN 20/17) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.