Ustrojstvo

Slika /slike/2015/organigram Ministarstva uprave 29062015 (15).jpg
Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave (NN 28/12, 65/15) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu:
 
 • 1. Kabinet ministra
 
 • 2. Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 
 • 2.1. Sektor za politički sustav i sustav državne uprave
  • 2.1.1. Služba za politički sustav i nacionalne manjine
  • 2.1.2. Služba za sustav i nadzor državne uprave
 
 • 2.2. Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
  • 2.2.1. Služba za ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • 2.2.2. Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
 • 3Uprava za opću upravu​​
 
 • 3.1. Sektor za osobna stanja građana
  • 3.1.1. Služba za državne matice
  • 3.1.2. Služba za popise birača
 
 • 3.2. Sektor za opću upravu i provedbu Zakona o općem upravnom postupku
  • 3.2.1. Služba za političke stranke, zaklade, udruge i vjerske zajednice
  • 3.2.2. Služba za provedbu Zakona o općem upravnom postupku
 
 • ​4. Uprava za službeničke odnose
 
 • 4.1. Sektor za službenički sustav
  • 4.1.1. Služba za pravna pitanja službeničkog sustava i suradnju sa sindikatima
  • 4.1.2. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi
 
 • 4.2. Sektor za etiku, sustav vrijednosti i izobrazbu državnih službenika
  • 4.2.1. Služba za etiku i sustav vrijednosti u državnoj službi
  • 4.2.2. Služba za izobrazbu državnih službenika
 
 • 5. Uprava za e-Hrvatsku
 
 • 5.1. Sektor za modernizaciju i informatizaciju državne uprave
  • 5.1.1. Služba za fondove Europske unije
  • 5.1.2. Služba za elektroničke usluge i registre
   • 5.1.2.1. Odjel za elektroničke usluge i rješenja
   • 5.1.2.2. Odjel za registre
 
 • 5.2. Sektor za infrastrukturu
  • 5.2.1. Služba za razvoj i standardizaciju
  • 5.2.2. Služba za podršku korisnicima
 
 • 6. Glavno tajništvo
 
 • 6.1. Sektor za financijsko upravljanje i javnu nabavu​
  • 6.1.1. Služba za financijsko upravljanje
   • 6.1.1.1. Odjel za pripremu i izvršenje proračuna i plansko-analitičke poslove
   • 6.1.1.2. Odjel računovodstvenih poslova i riznice
    • 6.1.1.2.1. Pododsjek za računovodstvo
    • 6.1.1.2.2. Pododsjek za riznicu
  • 6.1.2. Služba za javnu nabavu
 
 • 6.2. Sektor za službeničke odnose, uredsko poslovanje i opće poslove Ministarstva
 
 • 7. Upravna inspekcija
 
 • 7.1. Sektor za inspekciju državne uprave
 • 7.2. Sektor za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
 • 8. Samostalni odjel za unutarnju reviziju