ITEC

Međunarodni programi izobrazbe tehničke i gospodarske suradnje (ITEC) u organizaciji Instituta za razvoj poduzetništva Indije (EDI)

Programi izobrazbe tehničke i gospodarske suradnje provode se temeljem sklopljenog Memoranduma o suradnji Diplomatske akademije MVEP RH i MVP-a Republike Indije.

MVEP RH Diplomatska akademija dostavila je najnoviju informaciju - obavijest potencijalnim kandidatima za nominiranje (sedam mjesta za Hrvatsku) za pohađanje Indian Techical and Economic Cooperation (ITEC) Programme za razdoblje 2013 – 2014. Za odabrane kandidate troškove prijevoza, smještaja, edukacije, te ostale izdatke snosi Vlada Indije.

Sve programe izobrazbe možete pronaći na web stranici www.itec.mea.gov.in.

Daljnje informacije o predmetnoj izobrazbi te postupku i načinu dostavljanja potrebne dokumentacije za sudjelovanje u programima izobrazbe možete dobiti od službene osobe za kontakt Diplomatske akademije gospodina Ivana Mijića (ivan.mijic@mvep.hr; telefon: 4599 417).


Uputa

Na programe izobrazbe mogu se prijaviti državni službenici u skladu s propisanim uvjetima pohađanja izobrazbe iz Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07). Sukladno navedenoj Uredbi, na izobrazbu u međunarodne organizacije i institucije, državni službenici se mogu upućivati, ovisno o potrebama državne službe odnosno pojedinog državnog tijela.

Slijedom toga državni službenik se može prijaviti na ponuđene programe ukoliko je svrha i uvjeti izobrazbe u skladu s potrebama državne službe odnosno pojedinog državnog tijela te je čelnik državnog tijela odobrio sudjelovanje u pojedinom programu izobrazbe.

Dokumenti