Međunarodne aktivnosti

Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine ima status punopravne zemlje članice EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavljao je temelj za ugovorne odnose između Europske unije i država obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja, koji je i Hrvatska potpisala 2001. godine.

Od 2001. godine Republika Hrvatska uz pomoć EU i veliko vlastito zalaganje, nastojala je ispuniti uvjete ulaska u članstvo Europske unije.

Europska unija putem programa i instrumenata pretpristupne pomoći, pomaže zemljama potencijalnim kandidatima i kandidatima za članstvo da što prije i lakše ostvare potrebne preduvjete ulaska u EU.

Pomoć se realizira kroz projekte koji se financiraju iz pretpristupnih fondova i to u obliku ili tehničke pomoći ili financijske potpore.

U trenutku ulaska pojedine nove članice u Europsku uniju, pomoć se ostvaruje iz Kohezijskog i Strukturnih fondova. Oni su u službi kohezijske politike EU čiji je cilj ostvariti gospodarsku i društvenu ujednačenost zemalja članica.

Financirani projekti su usmjereni smanjivanju razlika između razvijenih i manje razvijenih dijelova EU te promicanju ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva.