Programiranje za financijsko razdoblje EU 2014.-2020. - TRS VI.

Ministarstvo uprave je dobilo značajnu ulogu u postupku programiranja za financijsku perspektivu 2014. – 2020. i to kao vodeće tijelo Tematske radne skupine VI. za izradu programskih dokumenata u području pod nazivom: „Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava“, (dalje u tekstu TRS VI.)

Time je Ministarstvo uprave postalo vodeće ministarstvo za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programskih dokumenata vezanih uz jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave.

Ministarstvo uprave je u prosincu 2012. godine imenovalo Voditelja  Darka Parića, pomoćnika ministra uprave i zamjenicu Voditelja TRS VI. Tatjanu Čorliju, voditeljicu Službe za fondove EU te uspostavilo Tajništvo TRS VI. koje je odmah započelo s radom.

Tajništvo obavlja sve potrebne aktivnosti za uredan rad TRS. Obveze Tajništva uključuju:
 
  •  organizaciju sastanaka TRS i pružanje pomoći u njegovim aktivnostima;
  • sastavljanje dnevnog reda sastanaka TRS uzimajući u obzir preporuke voditelja/ice i članova TRS;
  • informiranje članova TRS o vremenu i mjestu sastanka;
  • prikupljanje i/ili razrada te podjela dokumenata i materijala (prijedloga, mišljenja, stručnih obrazloženja, izvješća) potrebnih za rad TRS svim članovima;
  • sastavljanje bilješke sa sastanaka TRS;
  • prikupljanje i čuvanje sve dokumentacije vezane za sastanke TRS;
  • pripremanje izmjena Poslovnika TRS;
  • obavljanje drugih poslova vezanih za rad TRS.

Tajništvo TRS VI. je u prosincu 2012. uputilo poziv za imenovanje članova/zamjena članova/promatrača u rad Tematske radne skupine VI. svim relevantnim tijelima koji sudjeluju u izradu programskih dokumenata (ministarstva, državni zavodi, udruge civilnog društva, i drugo). Prvi sastanak TRS VI. održan je 11. prosinca 2012. na kojem je raspravljano o administrativnim pitanjima vezanim uz poslovanje TRS VI. te je predstavljen  Poslovnik TRS VI. i  daljnji koraci u radu ove TRS . Svi materijali i TRS VI. redovito se objavljuju na internetskoj stranici Ministarstva uprave.