PHARE

PHARE program nastao je 1989. godine kao pretpristupni instrument namijenjen zemljama kandidatkinjama Srednje i Istočne Europe u svrhu pomoći u pripremanju za članstvo u EU. Program se odnosi na zemlje pristupnice i zemlje kandidatkinje i primarno uključuje mjere za izgradnju institucija (sa uključenim investicijama), kao i mjere napravljene za promoviranje ekonomske i socijalne kohezije.

PHARE pruža sredstva za izgradnju institucija kroz tehničku pomoć, uključujući twinning ugovore te kroz investicijsku potporu za pomoć zemljama prsitupnicama u njihovim naporima, što uključuje:
 
  • Jačanje njihove javne uprave i institucija radi učinkovitog funkcioniranja unutar EU,
  • Promoviranje konvergencije sa opsežnim zakonodavstvom Europske zajednice i smanjivanja potrebe za prijelaznim razdobljem,
  • Promoviranje ekonomske i socijalne kohezije.

PHARE program je 2007. godine zamijenjen sveobuhvatnim pretpristupnim programom IPA.

Ministarstvo uprave je koristilo PHARE financijsku pomoć:
 
  • PHARE 2006 “Development of Institutional Capacity for the management of EU Structural Funds"