IPA

IPA je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. godine i zamjenjuje prijašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Osnovni ciljevi programa su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU i ujedno pomoć u pripremama za korištenje budućih Strukturnih fondova.

IPA razlikuje dvije skupine zemalja:

1. Države sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo u EU (Albanija, BiH, Kosovo i Crna Gora),
2. Države sa statusom kandidata za članstvo u EU (Makedonija, Turska, Island, Crna Gora i Srbija).

Program IPA sastoji se od sljedećih pet sastavnica:
 
1. Pomoć u tranziciji i izgradnja i jačanje institucija;
2. Prekogranična suradnja;
3. Regionalni razvoj;
4. Razvoj ljudskih potencijala;
5. Ruralni razvoj.

Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u Hrvatskoj zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, a za financijsko upravljanje Ministarstvo financija.

Ministarstvo uprave trenutno iz programa IPA provodi projekt:
 
  • IPA 2008 – „Support to the Implementation of the General Administrative Procedure Act (GAPA)

IPA programi koje je Ministarstvo uprave do sada koristilo su:
 
  • IPA 2007 Technical assistance for the Managing Authority of the Operational Programme “Administrative Capacity Development” (MA OP ACD)

U okviru programa IPA Ministarstvo uprave ime projekte koji su u pripremi, a odnose se na:
 
  • IPA FFRAC 2010 - “Support to strengthening administrative capacity through development of the competency framework in civil service”,
  • IPA 2012-2013 – „Support to the enhanced functioning of the Public Administration“

Ministarstvo uprave sudjeluje u provedbi sljedećih projekata unutar IPA programa:
 
  • IPA 2008 – „“Ex-ante evaluation of programming documents and strengthening evaluation capacity for EU funds post-accession”
  • IPA TAIB 2008 – „Enhancement of capacity for effective management of EU Cohesion policy funds“
  • IPA 2009 – “Support to the social welfare sector in the process of further de-institutionalisation of social services”