CARDS

Program CARDS (Pomoć zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju) nastao je 2000. godine kao jedinstven instrument financijske i tehničke pomoći namijenjene zemljama jugoistočne Europe.

Program podupire ciljeve i mehanizme Procesa stabilizacije i pridruživanja koji su okvirna politika Europske unije za zemlje zapadnog Balkana do pristupanja Europskoj uniji kao punopravne članice (Albanija, BiH, Republika Makedonija, Srbija uključujući i Kosovo i Crnu Goru).

Program CARDS je financiran od Europske komisije, a cilj mu je bio jačanje hrvatskog sudjelovanja u Procesu stabilizacije i pridruživanja, posebno za segment:
 
  • Integrirane granične kontrole,
  • Potpore demokratskoj stabilizaciji i povećanje kapaciteta državnih institucija,
  • Regionalnoj infrastrukturi i zaštiti okoliša.

CARDS je imao nacionalnu i regionalnu komponentu. Nacionalna je bila namijenjena zemljama korisnicima, a regionalna jačanju suradnje zemalja u regiji.
Hrvatska, kao zemlja kandidatkinja tada, koristila je pretpristupnu financijsku pomoć dok je istodobno zadovoljavala i uvjete za CARDS regionalni program.

Ministarstvo uprave je u svrhu reforme državne uprave, jačanja njenih kapaciteta, decentralizacije i implementacije programa reforme u više navrata koristila sredstva i pomoć iz programa CARDS:
 
  • CARDS 2001 – "Public Administration Reform: Support to the reform of the Civil Service"
  • CARDS 2003 – "Further Support to the Reform of Public Administration and Implementation of the Civil Service reform Programme"
  • CARDS 2003 –  "Capacity Strengthening for Administrative Decentralization"