Djelokrug

Ministarstvo uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • politički i izborni sustav;
 • osobna stanja građana;
 • registraciju političkih stranaka te vođenje registra političkih stranaka i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima;
 • planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi;
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
 • poticanje znanstvenog i stručnog razvitka državne uprave;
 • poslove upravnog i inspekcijskog nadzora u svim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • upravljanje sredstvima za unapređenje upravne sposobnosti kroz razvoj uslužne kulture u upravi;
 • usmjeravanje reforme i procesa modernizacije u čitavoj upravi;
 • primjenu etičkih načela;
 • praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, posebno primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama;
 • ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave;
 • obavlja i druge poslove opće uprave.
 
 •  razvitak informacijskog sustava državne uprave;
 • uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave;
 • racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave;
 • povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu.

Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na:
 • praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave;
 • sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u državnoj upravi, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.