O Ministarstvu

Vizija

Moderna i korisnički usmjerena javna uprava.
 

Misija

Misija Ministarstva uprave je trajno unapređenje sustava javne uprave radi osiguranja i zaštite javnog interesa, zakonitog djelovanja i pružanja usluga u ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske.

Ministarstvo uprave ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)