Pomoćnici

U ministarstvu se može imenovati jedan ili više pomoćnika ministra. Pomoćnika ministra imenuje Vlada na prijedlog ministra, a za svoj rad je odgovoran ministru i Vladi. Pomoćnik ministra, u pravilu, upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.

U Ministarstvu uprave imenovani su:

 
  •  doc.dr.sc. Mladen Nakić, pomoćnik ministra
  •  Zrinka Bulić, pomoćnica ministra
  •  Dejan Drakulić, pomoćnik ministra