Josipa Rimac

 • Rođena 25. veljače 1980. u Lukaru


Obrazovanje

 • 2013. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment održivog razvoja turizma, Veleučilište VERN Zagreb
 • 2006. Stručna prvostupnica poslovne ekonomije, Visoka poslovna škola Libertas Zagreb
 • 2004. Stručni studij ekonomije, Veleučilište u Splitu
 • Srednja ekonomska škola u Kninu


Profesionalna karijera

 • 2017. državna tajnica u Ministarstvu uprave
 • 2015. - 2016. zastupnica HDZ-a u Hrvatskom saboru
 • 2005. - 2015. gradonačelnica Grada Knina
 • 2000. - 2005. ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa u Kninu
 • 1998. - 2000. Službenica u Hrvatskom Crvenom križu u Kninu


Društveni angažman

 • 2013 - 2015. potpredsjednica Udruge gradova u RH  ​​
 • 2013.- 2015. zamjenski član Odbora regija EU
 • 2005. ravnatelj  volonter Hrvatskog crvenog križa, Županijsko društvo Šibensko-kninske županije
 • 2013. potpredsjednica Hrvatskog Crvenog križa


Politička karijera

 • 1996. članica HDZ-a
 • 2003.- 2004. članica Gradskog odbora HDZ-a Knin
 • 2005.- 2008. članica Županijskog odbora HDZ-a Šibensko-kninske županije
 • 2006. predsjednica Gradskog odbora HDZ-a
 • 2008. - 2012. Županijski odbor HDZ-a Šibensko-kninske županije - članica Predsjedništva​
 • 2012. - 2016. Županijski odbor HDZ-a Šibensko-kninske županije - potpredsjednica​
 • 2012. - 2016. članica Predsjedništva HDZ-a
 • 2012. predsjednica Odbora za lokalnu i područnu ( regionalnu) samoupravu HDZ-a
 • 2015. direktorica kampanje HDZ-a u parlamentarnim izborima   


Strani jezici

 • engleski