Navedite i objasnite kriterije za uvođenje eura?

Svaka država članica Unije mora ispuniti pet konvergencijskih kriterija kako bi dospjela u treću fazu – uvođenje eura. To su:
  • stabilnost cijena: stopa inflacije ne smije prelaziti prosječnu stopu inflacije triju država članica s najmanjom inflacijom za više od 1,5%;
  • kamatne stope: dugoročne kamatne stope ne smiju varirati više od 2% u odnosu na prosječnu kamatnu stopu triju država članica s najmanjim kamatnim stopama;
  • deficiti: nacionalni proračunski deficit mora biti manji od 3% BDP-a;
  • javni dug: ne smije prelaziti 60% BDP-a;
  • stabilnost tečajnih stopa: tečajne stope moraju biti unutar dopuštenih granica fluktuacije unatrag dvije godine.