Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:18.10.2018.
Datum objave u NN:17.10.2018.
Naziv radnog mjesta:3 radna mjesta
Institucija:Pravobranitelj za djecu
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 92/2018. od 17. listopada 2018. godine
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:11.12.2018.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za djecu, 10000 Zagreb, Nikole Tesle 10/II, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu«.
 
Datum javne objave:11.12.2018.
Dostava se smatra izvršenom:19.12.2018.
Broj NN:92/2018
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:11.12.2018.
Dostava se smatra izvršenom:19.12.2018.
Broj NN:92/2018
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu